Polityka prywatności

PRO-MAKS sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą Głubczycach przy ul. Gdańskiej 1, 48-100 Głubczyce, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych.

Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do PRO-MAKS sp. z o.o. sp. kom.. Dane będą przetwarzane przez Firmę w celu podjęcia przez Firmę na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług. Państwa dane osobowe mogą być przekazane przez Firmę wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od PRO-MAKS sp. z o.o. sp. kom. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych. Firma PRO-MAKS sp. z o.o. sp. kom. informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@kredytnaplus.pl